Általános Szerződési Feltételek
NAPANA s.r.o. kereskedelmi vállalat.
Telephely: SLOVAKIA, Starohorská 34, 97411 Banská Bystrica, Cégjegyzékszám: 48165441
(tovább az „ÁSzF“-ben)

Általános rendelkezés

Általános szerződési feltételek az irányadók szerződéses kapcsolata ami a NAPANA s.r.o. között keletkezik, mint .eladó, és természetes vagy jogi személy mint vásárló a NAPANA s.r.o.-tól, megvásárol bármilyen terméket, miközben a vásárló a megrendelés elküldésével igazolja az eladónak, hogy egyet ért az ÁSzF szerződéses kapcsolattal, ami az eladó és a vásárló között keletkezik, valamint érvényes az árura, fizetésre és a reklamációra, és az összes jogi kapcsolatra ami ezzel össze függ. Az eladónak joga van bármikor megváltoztatni a ÁSzF-et, és a változásokat az internetes oldalán közli.

Az ÁSzF –el javított kapcsolatokra vonatkoznak az 513/1991 sz. törvény rendelkezései a Kereskedelmi törvénykönyvből, a későbbiekben módosított, kivéve azokat az eseteket, ahol a kereskedelmi törvénykönyv előírásainak hatályát a Szlovák köztársaságban kifejezetten kizárja.

ÁSzF a szerződés megkötésével lépnek hatályba, miközben a vásárló a megrendelés elküldésével igazolja az eladónak hogy, az ÁSzF elolvasta teljes egészében és egyet ért vele.

Vételi szerződés megkötése

 1. A megrendelő lap beküldésével( a továbbiakban a ,,megrendelés,,) a vásárló az eladónak annak internetes üzletében, vagy e-mail küldésével, hatályba lép a vételi szerződés.

 2. A vásárlói javaslat elfogadásával a vételi szerződés megkötésére az eladónak, a vételi szerződés létrejön. A vásárló javaslatának elfogadásával az eladóval szemben azt értjük, hogy a kötelező érvényű elfogadás érdekében a vásárlótól az eladónak, és ezt elektronikus levél formájában. Az eladó nem köteles elküldeni a terméket a vásárlónak hamarabb, mint ahogy a megegyezett beszerzési ár a szállítás költségeivel együtt kifizetésre nem kerül.

 3. Visszajelzés az áru jóvahagyásáról az eladónak tartalmaznia kell:

  • adatok a termék leírásról, amelynek eladása a vételi szerződés tárgya,
  • adatok a beszerzési árról és fizetési feltételekről, valamint a termékértékesítéssel kapcsolatos szolgáltatásról,
  • adatok, az áru kézbesítésének helyéről,
  • adatok a szállítóról,
  • esetleg más adatok.
 4. A vásárló addig jogosul visszavonni a rendelést, ameddig meg nem kapta a kötelező elfogadási visszajelzést az eladótól, vagy a kötelező elfogadási visszajelzés megérkezése után 12 óráig. A vásárló köteles a rendelés visszavonásáról készíteni egy írásos értesítést ( írásos értesítés alatt értjük az elektronikus postát ) amelyben feltünteti:

  • név,
  • e-mail,
  • a megrendelt termék leírása.
 5. A megrendelés visszavonása esetében, az eladó nem számláz ki a vásárlónak semmilyen költséget ami a megrendelés visszavonásával egybe függ.

 6. Az eladó és a vásárló megegyeztek abban, hogy az egymás közti kommunikáció elektronikus levél formájában ún. e-mail formában valósul meg.

Szerződő felek jogai és kötelességei

 1. Az eladó köteles:

  • A megkötött vételi szerződés alapján, és a beszerzési ár kifizetésével a vásárlónak a megegyezett mennyiségben és minőségben kell az árut kézbesíteni, becsomagolni, vagy gondoskodni olyan szállításról ahol az árut megőrzik és megvédik,
  • Hozzácsomagolni vagy elektronikusan elküldeni az átvételhez és használathoz szükséges dokumentumokat a vásárlónak, a Szlovák köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban (pl. : Szlovák nyelvű használati utasítás, garancialevél, szállítólevél, adó bizonylat, )
  • A megegyezett beszerzési ár teljes befizetésétől számítva 3 munkanapon belül elküldeni az árut a vásárlónak,
 2. Abban az esetben, hogy ha a beszerzési ár nem kerül kifizetésre a megegyezett feltételek mellett megfelelő módon és időben, az eladónak joga van visszalépni a megkötött szerződéstől, amiről köteles késedelem nélkül informálni a vásárlót írásban vagy elektronikus posta formájában.

 3. A vásárló köteles:

  • kifizetni az eladónak a megállapodott beszerzési árat a szállítási költségeket is bele értve, a megállapodott lejárati időpont előtt,
  • a kézbesítés után átvenni a vásárolt árut és megfelelően ellenőrizni,
  • a szállítólevélben a saját aláírásával vagy a megbízott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.
 4. Az eladónak joga van:

  • a beszerzési ár fizetésére megfelelő módon és időben
 5. A vásárlónak joga van:

  • a termékértékesítésre a szerződő felek között a megegyezett mennyiségben, minőségben, időpontban, és helyen.

Szállítási feltételek

Beszerzési ár

Tulajdonjogok beszerzés és felelősség az áru sérüléséért

 1. A vásárló az áru teljes beszerzési árának kifizetésével tesz szert annak tulajdonjogára. A felelősség az áru sérüléséért, akkor adódik át a vásárlóra, amikor az átveszi az árut az eladótól.

Személyes adatok védelme

 1. A szerződő felek megegyeztek, hogy a természetes személy – nem vállalkozó (fogyasztó) köteles tájékoztatni az eladót:

  • saját kereszt és vezetéknév,
  • állandó lakcím és irányító szám,
  • telefonszám és e-mail cím.
 2. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy a vásárló jogi személy vagy természetes személy - vállalkozó köteles értesíteni az eladónak:

  • saját üzleti név,
  • cím, telephely (vállalkozás telephelye) beleértve az irányítószámot,
  • Cégjegyzékszám,
  • telefonszám és e-mail cím.
 3. Vásárlói nyilatkozat:

  A vásárló kijelenti hogy a 122/2013 sz. törvénnyel T.gy. adatvédelmi nyilatkozata későbbiekben módosított, az eladónak a hozzájárulását adja a személyes adatainak feldolgozására és megtartására, főleg azokat amik ennek a szövegnek (ÁSzF) az 1 és2 pontjában jelenik meg, vagy amik szükségesek az eladó tevékenységéhez, és hogy feldolgozza azokat az összes saját információs rendszerében. Az eladó kötelezi magát arra, hogy a vásárló személyes adatait megfelelő módon fogja kezelni a Szlovák köztársaság jogszabályaival összhangban. A vásárló a jóváhagyását adja az eladónak határozatlan időre. A személyes adatok feldolgozását a vásárló bármikor visszavonhatja írásos formában. A vásárló hozzájárulása 1 hónapon belüli határidőben szűnik meg a beleegyezés visszavonásától számítva az eladónak.

 4. A vásárlónak joga és lehetősége van frissíteni a személyes adatait közvetlenül on-line módban az internetes üzlet web oldalán az ügyfél szekcióban, közvetlenül bejelentkezés után.

Visszalépés a vételi szerződéstől

 1. Az eladó jogosult visszalépni a vételi szerződéstől:

  • készletek kifogyása,
  • az áru elérhetetlensége,15 napon belül,
  • ha a gyártó beszállító vagy a szállító megszakította a gyártást a megrendelt árura,
  • felsőbb hatalom okából.
 2. Az eladó köteles minden erőfeszítést megtenni, amit jogosan el várhatnak tőle, hogy kielégítse a vásárló igényeit, és hogy ha ilyen körülmények között sem képes kézbesíteni az árut, akkor köteles a tényekről haladéktalanul informálni a vásárlót, és vissza fizetni a kifizetett beszerzési árat, 15 napon belül a megkötött szerződéstől való visszalépéstől számítva, utalással a vásárló által megszabott számlaszámra.

 3. A szerződéstől való visszalépést a vásárlónak írásos formában kell el készítenie (elektronikus postán ) formanyomtatvány formájában, amelynek formáját az eladó határozza meg, és a mintát elhelyezi az (eladó ) internetes oldalán.

 4. A vételi szerződéstől való visszalépésnek az ÁSzF előző pontja szerint tartalmaznia kell:

  • vásárló azonosítója,
  • a megrendelés száma és dátuma,
  • az áru pontos leírása,
  • mód, amellyel az eladónak a visszatérítést a már megkapott értékért visszatérít,un. számlaszám.

  A megkötött szerződéstől való visszalépéssel párhuzamosan köteles visszaszállítani az árut és a kiegészítőket bele értve a dokumentációt, használati útmutatót, garancia levelet, fizetési igazolást és hasonló, az eredeti csomagolásban biztosított küldemény formájában.

 5. Abban az esetben, hogy ha a vásárló visszalép a szerződéstől és az eladónak kézbesíti az árut, ami nem volt használva, és nem sérült vagy hiányos, az eladó a vásárlónak visszafizeti a beszerzési árát az áruért kötelező elfogadású visszajelzésben, a szerződéstől való visszalépés és áru kézbesítésétől számítva 15 napos határidő van, és az pénzátutalással amit a vásárló által meghatározott számla számra lesz utalva.

 6. Abban az esetben, hogy ha a vásárló visszalép a szerződéstől és az eladónak kézbesíti az árut, amelyet használtak, sérült vagy hiányos, az eladó a vásárlónak visszatéríti a kifizetett beszerzési árat az áruért lecsökkentve az értékét az elhasználódással 1% magasságban a teljes beszerzési árból az áru minden napi használata során, vagy az eredeti értékbe való visszaállítás költségét, a szerződéstől való visszalépés és áru kézbesítésétől számítva 15 napos határidejéig, és az pénzátutalással valósul meg, amit a vásárló által megadott számla számra lesz utalva.

 7. Abban az esetben, hogy ha a vásárló nem teljesíti valamelyik kötelezettségét az ÁSzF ezen cikkben 5 és 6 pontjában nevezve, akkor a szerződéstől való visszalépés nem érvényes és hatályos, és az eladó nem köteles visszatéríteni a beszerzési árat, valamint jogosult az áru kézbesítésének költségeit beszámítani a vásárlónak.

Érvényes: 01.05.2016