Panaszeljárás

SZAVATOSSÁG, GARANCIA ÉS PANASZOK

 1. Az eladó felelös a hibás termékért és a vevö köteles a panaszát azonnal érvényesíteni az eladónál az érvényes panaszeljárás szerint.

 2. A panaszeljárás vonatkozik a vevö által az eladótól megvásárolt termékre az üzlet internetes oldalán az E-kereskedelemben és a cég telephején vásárolt termékre is.

 3. A panaszeljárás ebben a formájában érvényes az összes üzleti ügyekre, kivéve ha szerzözödésben más garanciális feltételekben voltak megegyezve.

 4. A vevönek csak arra a termékre van joga garanciára az eladóval szemben,mej termék hibáját a gyártó,szálító vagy az eladó okozta,érvényes rá a garancia és az eladótól volt megvásárolva.

 5. A vevö köteles azonnal a termék átvételekor a terméket ellenörizni.Ha ezt nem teszi meg,csak akkor érvényesítheti a hibás termékre vonatkozó jogait,ha bizonyítani tudja hogy a termék már hibás volt a termék átvételekor.

 6. Az eladó köteles panaszt felvenni bármej telephejénn,ahol a panaszfelvétel lehetséges,vagyis a saját székhejénn,vagy egy kijelölt szeméjnél a jogi rendelkezéseknek megfelelöen § 18 pont 3 törvény.

 7. Az eladó köteles bebiztosítani a panaszfelvétel hejszínén az 1.9 pont panaszeljárás alapján ojan személy jelenlétét aki jogosult a panaszfelvételi ügyek intézésére a § 18 pont 3 törvénynek megfelelöen.

 8. A vevö köteles hibás termék esetén,haladéktalanul panasszal élni az eladóval szemben.Ha ezen kötességét elmulasztja,elveszti a jogát a hiba ingyenes eltávolítására az eladóval szemben.

 9. A vevönek nincs joga a garanciára abban az esetben ha a szerzödés megkötésekor az eladó részéröl figyelmeztetve volt a termék hibájára,vagy azon hibákról mejjekröl tudnia kellett, figyelembe véve a szerzödéskötés feltételeit.

 10. Az eladó fentartja a jogát a hibás termék, másik azonos,hasonló müszaki paraméterekkel rendelkezö termék cseréjére.

 11. A jótállási idö meghosszabodik a termék garanciális javításának idejével,mivel ez idö alatt a vásárló nem használhatta a terméket.

 12. Minden jogosan érvényesített garanciális javítás ingyenes.

 13. A garancia intézése csak a termék garancialis javítására vonatkozó eljárásra érvényes.

 14. Többszörös garanciális javítás alatt a hibás termék azonos hibájának több mint kétszeri garanciális javítása értendö.

 15. Garanciálisan javítandó hibák három fajta hibáig javíthatók eggyidejüleg.

 16. A reklamácios idöszak az,az idö emelyen a vevö nem tudja az árut használni.Ez az idö nem lehet több mint 180 nap.

V Banskej Bystrici, dňa 15.6.2014